Vesi ja Lämpö Juhola Oy
Motourakointi J.Kangas Oy
Putkitare
Lomamökki

Joukkue

Aarola Kristian
Elo Oskari
Iitti Niko
Järvinen Henri
Järvinen Janne
Juhola Taneli
Kaikko Vilho-Pietu
Kallio Justus
Kangas Tuomas
Kauppi Veeti
Kuusiluoto Mikael
Kuusinen Matti
Länsiharju Jasperi
Lehti Teemu
Mustonen Jan-Marcus
Niemi Ville
Nieminen Ville
Rahkola Veikko
Ruohomäki Waltteri
Salokangas Okko
Silfver Niki
Silfver Roni
Toro Lasse
Uusitalo Janne
Välimäki Santeri
Valli Topi
Vesterholm Tuukka
Ylikoski Jarkko
Glas Onni
10
Rimpelä Mirka
13
Jokinen Artturi

Toimihenkilöt