Joukkue

Babucarr Ceesay
Elo Oskari
Grönroos Samuel
Järvinen Henri
Järvinen Janne
Kaikko Vilho-Pietu
Kangas Tuomas
Ketola Santeri
Kurppa Arttu
Kuusinen Matti
Länsiharju Jasperi
Lehmijoki Tommi
Niemi Ville
Nieminen Ville
Rahkola Veikko
Rajala Matias
Salminen Saku
Salokangas Okko
Silfver Roni
Toro Lasse
Uusitalo Janne
Välimäki Santeri
Vesterholm Tuukka
Ylikahri Roope
Ylikoski Jarkko
10
Rimpelä Mirka
13
Jokinen Artturi

Toimihenkilöt